Rozkład dnia


6.00-8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.
Prowadzenie obserwacji pedagogicznej.Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
(8.00-14.00)

8.00-8.50
Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę.
Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.50-9.00
Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.

9.00-9.20
Śniadanie - wpajanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole oraz spożywania całej porcji.

9.20-9.30
Zabiegi higieniczne, mycie zębów.

9.30-11.30
Zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
Zabawy aktywizujące i badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem.
Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzeby i zainteresowania.
Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe wspomagające rozwój fizyczny.
Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze.
Podejmowanie zabaw tematycznych, konstrukcyjno-technicznych.
Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą.
Dowolne zabawy.
Rozmowy indywidualne rozwijające mowę dziecka i pobudzające aktywność werbalną.
Prace porządkowe.

11.30-11.45
Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne.

11.45-12.00
Obiad - samodzielne spożywanie posiłków, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

12.00-12.30
Odpoczynek dzieci – wprowadzanie dziecka w świat literatury: czytanie bajek, wierszy dla dzieci.
Czynności samoobsługowe, mycie zębów.
(MALUSZKI leżakują od 12.00 do 13.50.)

12.30-13.45
Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka.

13.45-13.50
Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.

13.50-14.00
Podwieczorek.


14.00-17.00
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.
Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze.
Prowadzenie obserwacji.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Rozchodzenie się dzieci do domów.
Przedszkolowo.pl logo