Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Do dnia 20.04.2017 r, składają Państwo deklarację kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu.

Od dnia 28.04.2017 r, rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne według harmonogramu.
Rejestracja na stronie internetowej:
katowice.nabory.pl


HARMONOGRAM NABORU DO PRZEDSZKOLI W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp Rodzaj czynności
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 28.04.2017 r., od godziny 08:00 do 12.05.2017 r.,do godziny 16:00 Od 13.06.2017 r., od godziny 08:00 do 10.08.2017 r., do godziny 16:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 12.05.2017 r., od godziny 16:00 do 19.05.2017 r. do godziny 13:00 10.08.2017 r., od godziny 16:00 do 11.08.2017 r. do godziny 16:00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 02.06.2017 r. o godzinie 09:00 14.08.2017 r. o godzinie 09:00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
od 02.06.2017 r., od godziny 09:00 do 09.06.2017 r., do godziny 16:00

od 14.08.2017 r., od godziny 09:00 do 21.08.2017 r., do godziny 16:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12.06.2017 r., o godzinie 13:00 22.08.2017 r., o godzinie 13:00

Komunikat 2017-04-14, 09:27 | autor: Anna Bielaś
Przedszkolowo.pl logo